ما که هستیم

ما که هستیم

سالها بود که جای یک مجموعه آموزش کاربردی در ساختار دامپزشکی کشور خالی بود. مجموعه ای که بجای مطالب حاشیه ای و صرفا با عناوین زیبا، آموزش هایی را ارائه دهد که در زندگی حرفه ای مخاطب موثر باشند.

ایده ماه وت از سال 1395 در ذهن بنیانگذاران آن شکل گرفت؛ ایده ای که بیش از چهار سال زمان لازم داشت تا از یک تفکر ارمانی و غیر قابل اجرا، ساخته و پرداخته شود و به یک راهکار جامع برای تغییری انقلاب گونه در آموزش دامپزشکی کشور مبدل گردد. در این سالها ضمن بررسی مراکز آموزشی دامپزشکی، پژوهشکده ها، نشریات، کنگره ها و سمینار ها و سایر مراکز مرتبط با موضوع در داخل کشور، ساختار های آموزشی در کشور های پیشرو در آموزش دامپزشکی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتیجه، تولد ماه وت بود !

اطلاعات بیشتر

آموزش های ما

ما در ماه وت مفتخریم که مجموعه ای از بهترین اساتید را در کنار خود داریم و آموزش های ما مبتنی بر دانش روز دنیا و سالها تجربه آنهاست .
در تدوین دوره های آموزشی ماه وت یک اصل مهم وجود دارد : مطالب باید کاربردی باشند و شرکت کنندگان بتوانند در زندگی حرفه ای خود از آنها استفاده کنند

اطلاعات بیشتر
آموزش های ما
داستان ما

داستان ما

مسیر پیش رو، مسیری هموار و ساده نیست، لطفا در کنار ما باشید و ما را حمایت کنید؛ مجموعه ماه وت نیز تمام تلاش خود را میکند که : “با ما دامپزشک بهتری باشید”

اطلاعات بیشتر
12 درس کامل شده
15 پرونده کامل شده
750 مهارت آموز
14 مدرس دوره

همکاران ما

همراهان مادی و معنوی ما